Opleiding Transport Planner - zilveren vrachtwagen Opleiding Transport Planner - vrachtwagen in regen Opleiding Transport Planner - witte vrachtwagen

Het beroep: planner wegtransport 

Inleiding

De Nederlandse transportbedrijven vervoeren per inwoner van Nederland jaarlijks meer dan 25 ton goederen over de weg. Dat kunnen transporten van uiteenlopende aard zijn. Veel transportbedrijven werken alleen binnen Nederland of verzorgen alleen geregelde diensten, andere opereren in heel Europa.

Om transport goed te organiseren is een goede en gestroomlijnde organisatie nodig. De planningsafdeling is het kloppende hart binnen een transportbedrijf. Alle transporten moeten van tevoren goed worden gepland: de juiste vervoermiddelen moeten worden geselecteerd, de laadruimte moet optimaal worden benut en de beste route moet worden uitgestippeld. Dat is het werk van de transportplanner waarvoor gespecialiseerde kennis en deskundigheid nodig is. 

Taken van de transportplanner

Voor elk transport bepaalt de planner eerst op basis van allerlei informatie (vervoersdocumenten, afhaalplaats, soort goederen, gewicht, aantal stuks te vervoeren goederen) wat het meest geschikte vervoermiddel is. Voor veel goederen worden er speciale eisen gesteld aan het voertuig en de uitrusting. Bijvoorbeeld een open of een gesloten vrachtwagen, trekker met oplegger, koelwagen of tankauto. Er moet natuurlijk ook rekening worden gehouden met de binnenmaten van het vervoermiddel, de maximale laadhoogte en -breedte, de maximale belasting per as en het toegestane totaalgewicht. Soms is samenladen van verschillende goederen verboden of is het gewicht beperkt. De laadruimte moet optimaal worden benut, want het is veel te kostbaar om met halflege vrachtwagens te rijden. Dus een perfecte beladingsgraad is cruciaal.

Vaak bepaalt de planner in samenspraak met de chauffeur hoe de goederen moeten worden geladen. Als er verschillende ladingen gecombineerd kunnen worden, moet er rekening gehouden worden met de verschillende bestemmingen van deze ladingen, of er samenladingsverboden zijn, wanneer ze daar moeten aankomen en wat de volgorde van lossen (en dus ook laden) is. Sommige ladingen mogen uiteraard niet worden gecombineerd (bijvoorbeeld voedingsmiddelen en chemische producten).

Verder kiest de planner steeds de meest geschikte chauffeur. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld, moet de chauffeur in het bezit zijn van een geldig ADR diploma. Maar de keuze voor een bepaalde chauffeur kan ook gelegen zijn in het feit dat juist hij veel ervaring heeft in het land van bestemming en de speciale goederen die vervoerd moeten worden. 

Routeplanning

De meest economische route wordt meestal bepaald met ondersteunende computerprogramma`s, wat vooral een uitdaging is bij transporten met meerdere bestemmingen en grensovergangen. Om de beste route te kunnen bepalen heeft de planner veel geografische kennis nodig en moet hij goed op de hoogte zijn van de lokale situaties: omleidingen wegens wegwerkzaamheden, calamiteiten (bv grensblokkades), fileproblemen, afwijkende verkeersvoorschriften enzovoort. Ook de planning loopt via geautomatiseerde systemen. 

Interne en externe communicatie

De planner werkt onder leiding van de directie van het bedrijf, maar heeft vanwege zijn taken verregaande bevoegdheden en dus een zware verantwoordelijkheid. Daarbij is een gedegen kennis van de voorschriften, wetten en regelgeving zeer belangrijk. Vaak werkt de planner in teamverband, heeft hij contact met collega transportplanners, administratief personeel, loodspersoneel, chauffeurs en klanten.

Tevens heeft hij contact met gespecialiseerde controlerende instanties zoals bijvoorbeeld het ILT of de douane ten aanzien van specifieke goederen. Kortom een baan waar nogal wat geëist wordt ten aanzien van zijn communicatieve vaardigheden. Waarbij ook weer gebruik wordt gemaakt van de meest geavanceerde systemen. 

Samenvattend

Gezien bovenstaande, zeker niet volledige, beschrijving van de functie transportplanner worden in vele vacature advertenties de volgende eisen gesteld: 

* Goede topografische kennis nationaal en/of internationaal

* Ziet problemen als uitdagingen en gaat oplossingsgericht te werk

* Communicatief zeer sterk zowel met klanten als chauffeurs

* Goede rekenvaardigheden en commercieel onderlegd

* Goede kennis van de Nederlandse-, Engelse- en Duitse taal in woord en geschrift (Frans is een pré)

* Basis kennis van de moderne computerprogramma's

* Stressbestendig en een teamspeler willen zijn

* Gedreven en gemotiveerd zijn om een alle facetten van het planningsvlak op te pakken 

Kortom een uitermate boeiend vak met een goed toekomstperspectief!!! En wanneer je verder wilt studeren dan is dat ook mogelijk met onze unieke vervolgopleiding  Expediteur