Opleiding Transport Planner - zilveren vrachtwagen Opleiding Transport Planner - vrachtwagen in regen Opleiding Transport Planner - witte vrachtwagen

Vervolgopleiding (op de opleiding transportplanner) Expediteur

Inleiding:
Een expediteur is een organisator van het verzenden van goederen. (weg, zee, lucht en spoor) Dit is dus veel ruimer dan alleen het vervoer van goederen van een plaats naar een andere.  

Naast het eigenlijke vervoer zorgt de expediteur ook voor de afhandeling van heel wat administratieve formaliteiten zoals het aanvragen van de nodige vergunningen, prijsaanvragen en –vergelijkingen, het onderhandelen van prijzen en het boeken van ladingen bij rederijen, organisatie van het vervoer via diverse vervoersmodaliteiten, opslag van goederen, organisatie van groupage van kleine zendingen, het vervullen van eventuele douaneformaliteiten en de coördinatie tussen alle betrokken partijen. 

Een expediteur kan men een architect van het verzenden van goederen noemen. Hiervoor is gespecialiseerde kennis en deskundigheid nodig. Hij is het tussenstation tussen de verlader (de verzender van de goederen) en de effectieve transporteur (bijvoorbeeld een rederij of een luchtvaartmaatschappij). 

Doelgroep:
Transportplanners die andere vervoersmodaliteiten willen gaan gebruiken. Expediteurs (en assistent expediteurs) die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van het transport.

Inhoud:
In de opleiding worden onder andere de volgende onderwerpen uitvoerig behandeld: 

Organisatie:
Iedere cursist ontvangt een zeer uitvoerig cursusboek, waarin alle aspecten van de opleiding zijn opgenomen. Tijdens de lessen wordt een toelichting verzorgd over de verschillende deelonderwerpen. Tevens zullen de huiswerkopdrachten besproken worden. 

Gezien het feit dat tijdens de cursus Transportplanner al veel lesonderwerpen zijn behandeld ten aanzien van het wegtransport worden deze in de vervolgopleiding niet verder besproken. Deze opleiding is dus echt een vervolgcursus en derhalve is ook de opleidingsduur bekort.  

De cursus wordt verzorgd in 6 dagen met aanvullend één ochtend voor het examen. Voor actuele cursusdata kunt u contact opnemen met onze cursusadministratie. (of zie hieronder)

Vooropleiding:
Cursus/opleiding transportplanner, europlanner, planner wegtransport o.i.d.

Examens:
De opleiding wordt afgesloten met één schriftelijke examen.  (aansluitend aan de cursus) Een examen bestaat uit 15 meerkeuzevragen en 3 tot 5 open vragen. Bij voldoende resultaat voor het examen (minimaal 6) ontvangt u het vakdiploma expediteur.  

Cursusprijs:
Individuele aanmelding op basis van open inschrijving:  € 890,-
(inclusief examen, diploma, lesmateriaal en lunch)

(Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW)

Inschrijven:
Gebruik het online inschrijformulier, klik hier


Cursusdata 2022:

Stuur even een mailbericht naar [email protected]